• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Online IPNN Café 24 september 2020 - 'COVID-19 en andere juridische perikelen'

De Tafel Juridisch organiseert een nieuw IPNN café, met als thema ‘COVID-19 en andere juridische perikelen’. Deze online bijeenkomst is een vervolg op het IPNN Café Juridisch van 25 juni 2020. We hebben toen 6 casussen besproken en de gevolgen van COVID-19 op inkoop hield ons ook daarin erg bezig. Ook nu willen we de ruimte bieden om juridische puzzels op inkoopgebied in te brengen en er samen vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Het is uitdrukkelijk niet een ‘vraag en antwoord-format’, maar een dynamisch gesprek waarin we met aanbestedingsjuristen en inkopers samen mogelijke oplossingen verkennen voor verschillende juridische vraagstukken op inkoopgebied. Met als doel om met en van elkaar te leren.

Op basis van de ingebrachte casuïstiek wordt de inhoud van dit IPNN café bepaald. Het zou dan ook leuk zijn wanneer je bij de aanmelding een korte casus inbrengt waar je als inkoper tegenaan loopt en waarover je wel eens van gedachten wilt wisselen. Bij veel animo zal een selectie worden gemaakt van de te bespreken onderwerpen.

Aanmelden

Programma

9.00 Ontvangst door Geke Werkman-Bouwkamp namens de Tafel Juridisch (IPNN tafelvoorzitter en aanbestedingsjurist)
9.05 Korte inleiding m.b.t. de gevolgen van COVID-19 en (bouw)aanbestedingen
9.15 ‘COVID-19 en andere juridische perikelen’ - bespreken van de ingebrachte casuistiek
10.25 Korte evaluatie en uitwisseling van gegevens/documenten
10.30 Einde
Praktische informatie
Datum: donderdag 24 september 2020
Tijdstip: 9.00-10.30
Locatie: online bijeenkomst via Microsoft Teams (link volgt)