• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tijdens de bijeenkomst in oktober 2017 bij Gasunie is gebleken dat er meer behoefte is van medewerkers met inkoop gerelateerde functies om elkaar regelmatig te treffen en ervaringen uit te wisselen. Daarom organiseren regelmatig een IPNN Café, een informeel contactmoment tussen inkopers en contractmanagers. 

IPG café

Deze IPNN Cafés zijn besloten bijeenkomsten voor medewerkers van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten organisaties die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch belangstelling hebben dan horen wij dat graag via info@ipnn.nl