• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden'

Op termijn zijn aanbestedende diensten verplicht om een onafhankelijk klachtenloket en een klachtenregeling te hebben. Maar wat voor effect heeft dat op aanbestedingen? En hoe richt je als aanbestedende dienst zo’n klachtenloket in?

Tijdens dit IPNN café van de tafel Juridisch wordt er uitleg gegeven over de impact van een klachtenloket bij aanbesteden op de ondernemer, de aanbestedende dienst en de wisselwerking tussen beiden in het inkoopproces. We bespreken de herziene Gids Proportionaliteit en Handreiking Klachtafhandeling. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan een effectieve en efficiënte inrichting van het klachtenloket en worden er concrete handvatten aangereikt die in de praktijk direct toepasbaar zijn.

Aanmelden

Programma

14.45 Inloop
15.00 Opening door Mirjam Fleurke (gemeente Midden-Groningen) en Linda van der Heide (gemeente Emmen)
15.05 Juridische context: de belangrijkste wijzigingen herziene Gids proportionaliteit & Handreiking Klachtafhandeling bij Aanbesteden (Geke Werkman-Bouwkamp, aanbestedingsjurist)
15.45 Interactieve Quiz
16.00 Pauze
16.10 Klachtenloket in de praktijk (Mees Mulder, student Hanzehogeschool)
16.40 Poll: Hoe zien de deelnemers de inrichting van het klachtenloket?
16.50 Input vanuit IPNN meegegeven aan Ministerie van EZK
17.00 Netwerkborrel

Praktische informatie

Datum: donderdag 2 juni 2022, 15.00-17.00
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen, Kapteynborg op de Zernike campus in Groningen

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor personen van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten instellingen die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop en aspirant leden van het IPNN.