• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Marktdag Beter Aanbesteden

Gasloos bouwen, emissiereductie en transport op waterstof. Deze en andere maatschappelijke uitdagingen in de regio Groningen vragen om innovatieve oplossingen, waarbij overheid en marktpartijen goed op elkaar kunnen inspelen. Met deze Marktdag willen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) met een focus op GWW en utiliteitsbouw in de regio Groningen bij elkaar brengen en marktkansen ontwikkelen. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken!

Deze sessie is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in de regio Groningen, maar ook geïnteresseerden uit de wijdere omgeving zijn van harte welkom. Aan bod komen onderwerpen die in de GWW en utiliteitsbouw spelen, maar deels ook in andere domeinen/sectoren relevant zijn.

De inhoud van de workshops wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Verwacht onder meer workshops op het gebied van gasloos bouwen, emissiereductie, transport op waterstof (als eis) en sociaal aanbesteden.

Programma

13.00 Ontvangst
13.30 Opening
13.40 Toelichting Programma Beter Aanbesteden - Hans Bakker, Regiomanager Bedrijven
13.50 Paneldiscussie
14.30 Eerste ronde workshops
15.30 Pauze
15.45 Tweede ronde workshops
16.45 Sluiting en netwerkborrel

Praktische informatie

> Deze bijeenkomst is uitgesteld naar een nader te bepalen datum. 

Programma

Deze bijeenkomst maakt deel uit van De Week van #BeterAanbesteden. Deze week vindt plaats in het kader van Beter Aanbesteden, het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten. IPNN is mede organisator van deze bijeenkomst.