• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'AVG & Inkoop'

'Data protection by design' is een van de verplichtingen die volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat passende technische en organisatorische maatregelen bij inkoop moeten worden meegenomen om gegevensbescherming te waarborgen.

Jessica Hof deed promotieonderzoek naar de gegevensbescherming in het ontwerpproces van de inkoop van eHealth toepassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkoop van valsensoren, elektronische patiëntendossiers en telemonitoring. Omdat via eHealth toepassingen zeer gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld genetische gegevens, gezondheidsgegevens en het burgerservicenummer, is het van belang om al tijdens het inkoopproces te borgen dat deze gegevens goed zijn beschermd.

In deze interactieve sessie wordt aandacht besteed aan de praktische toepassing van de AVG verplichting door inkopers.

 

Aanmelden

Programma

15.00 Inloop
15.30 Gegevensbescherming bij Inkoop, door Jessica Hof (docent-onderzoeker IT-recht, Hanzehogeschool)
16.15 Inkopen met impact, door Petra Oden (lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap, Hanzehogeschool)
16.30 Ruimte voor vragen en discussie
17.00 Netwerkborrel

 

Praktische informatie

Datum: 17 oktober 2023
Tijdstip: 15.30-17.00
Locatie: Hanzehogeschool Groningen (Zernike campus)

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor personen van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten organisaties en aspirant leden van het IPNN.