• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'De Inkooppraktijk: Hedenbestendig'

Wat ga jij doen om de inkooppraktijk 'hedenbestendig' te maken?

Kijk om je heen en zie wat er gebeurt: de wereld om ons heen verandert snel. Hoe zorgen wij ervoor dat ons inkoopvak daarop aansluit? Ondanks dat de aanbestedingswet al weer een decennium oud is en vernieuwing de nodige traagheid kent? Richard Lennartz (directeur van de Rijksinkoopsamenwerking) heeft daarover een sterke mening en die deelt hij graag met ons.

Richard Lennartz vertelt over zijn ervaringen en hoe hij denkt de inkooppraktijk te kunnen laten aansluiten op wat de samenleving nodig heeft: vandaag, morgen én daarna. Het gaat er dus om de inkooppraktijk 'hedenbestendig' te maken. Hij kijkt daarbij vooral naar zichzelf en naar jou.

Inkopen met impact, dat is de inkoopstrategie van de Rijksoverheid. Richard Lennartz is directeur van de Rijksinkoopsamenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij geeft leiding aan de inkopers die deze strategie uitvoeren. Dat betekent vooral: anders en kansrijk denken.

Na een prikkelende opening door Richard gaan we samen aan de slag de vertaling te maken naar concrete plannen, jouw concrete plannen. Uiteraard sluiten we af met een netwerkborrel.
We nodigen je hierbij van harte uit voor dit IPNN Café dat in het teken staat van onze eigen inkooppraktijk. 

Aanmeldformulier

Programma

14.45 Inloop
15.00 'De Inkooppraktijk: Hedenbestendig' door Richard Lennartz
16.00 Aan de slag in groepen: wat ga je doen om jouw inkooppraktijk hedenbestendig te maken?
16.45 Plenaire afsluiting
17.00 Netwerkborrel

Praktische informatie

Datum: 11 oktober 2023
Tijdstip: 15.00-17.00
Locatie: Hanzehogeschool, Groningen

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de IPNN tafel Managers en de IPNN tafel Werken en is toegankelijk voor personen van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten organisaties die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop en aspirant leden van het IPNN.