• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inkoop Platform Noord-Nederland organiseert in 2021 de volgende bijeenkomsten:

Januari
IPNN Nieuwjaarsbijeenkomst

Februari
Online IPNN Café - Facilitaire Inkoop en Corona
Online IPNN Café - Sociaal Domein

Maart
Online IPNN Café - Concurrentiegerichte Dialoog

April
Online IPNN Café - Software Broker Aanbesteding, april 2021

Mei
Online IPNN Café - Kom van dat Gas af
25 mei: IPNN ALV

Juni
24 juni: Online IPNN Café Tafel Juridisch

Juli
1 juli: Kennissessie Beter Aanbesteden mét ambitie in Noord-Nederland (ook toegankelijk voor niet-IPNN leden)

September
16 september: IPNN Café Tafel Contractmanagement

Oktober
28 oktober: IPNN Café Tafel Werken

November
24 november: IPNN ALV

December
8 december: Kennissessie Social Return
Bijeenkomst Tafelvoorzitters

 

Wij organiseren regelmatig IPNN Cafés: besloten bijeenkomsten voor medewerkers van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten organisaties die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ervaring. Mocht u geen uitnodigingen ontvangen en wel belangstelling hebben voor dit soort bijeenkomsten dan horen wij dat graag via info@ipnn.nl

IPG café