• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPG en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen doen samen onderzoek, met als doel om meer Maatschappelijk Toegevoegde Waarde in stad en regio te creëren. De onderzoeksresultaten van het deelonderzoek werden op 27 juni 2016 tijdens een bijeenkomst in de Oosterpoort gepresenteerd. Na de presentatie was er gelegenheid voor ondernemers om op informele wijze in gesprek te gaan met inkopers van de publieke instellingen in de regio.

Tijdens het IPG congres in september werd aangegeven dat er meer behoefte was van zowel inkopers als ondernemers uit de regio om regelmatig met elkaar in gesprek te gaan. De workshops die voor het onderzoek georganiseerd zijn en deze bijeenkomst zijn daar een direct gevolg van.