• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ondernemer vraagt inkoper om ruimte voor initiatieven!

Het Inkoop Platform Groningen (IPG) en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen doen samen onderzoek. De kern van het vraagstuk dat op tafel ligt is: hoe kunnen de leden van het IPG, naast goede producten en diensten, meer maatschappelijke waarde bij het inkopen krijgen? Op 9 mei 2016 kwamen een aantal ondernemers uit de regio en inkopers die werken bij leden van het IPG bij elkaar. Studenten Lisanne Kamp, Koen Kuipers en Simone Attema leiden de workshop.

Deze keer ging het gesprek vooral over wat kansrijke productgroepen zijn voor maatschappelijke toegevoegde waarde uit de inkooppakketten van de leden van het IPG? En wat ondernemers en inkopers van elkaar verwachten om ook resultaten te kunnen boeken? De workshop was opgezet volgens de methode Word Café. Direct vanaf de start was er een levendige discussie die direct, zowel bij ondernemers als inkopers, tot nieuwe inzichten leidden.

Wat naar voren kwam is dat ondernemers en inkopers graag willen samenwerken. Ondernemers begrijpen prima dat de IPG-leden bij het inkopen niet alleen willen letten op goede producten tegen concurrerende prijzen. Ze willen graag ook maatschappelijke waarde leveren, maar vragen zich wel af hoe? Er is onduidelijkheid, bijvoorbeeld over de behoeften van de leden van het IPG en over wat dan verstaan wordt onder maatschappelijke toegevoegde waarde. Ondernemers willen daarbij graag innoveren, maar hebben zelf vaak ook behoefte aan meer kennis. En meer ruimte om tot innovatieve oplossingen te komen die in de praktijk werken. Daarvoor is nodig dat partijen met elkaar in gesprek gaan en in aanbestedingen de oplossingen die gezocht worden minder rigide worden beschreven. Ondernemers stellen initiatieven van inkopende organisaties op prijs en hopen dat deze ook het proces willen ondersteunen. Elkaar kennen en samen overleggen zijn essentieel voor goede resultaten. Een aantal productgroepen die goede kansen bieden zijn volgens de deelnemers:

  • Gebouwen aardbevingsbestendig maken
  • Energie, duurzame energie
  • Voedsel, lokale productie en distributie
  • Grondstoffen, omschakelen naar biogrondstoffen
  • ICT

De deelnemers waren na afloop enthousiast en de onderzoekers gaan na hoe de resultaten kunnen bijdragen aan de antwoorden op de vragen.

In de toekomst ook meepraten over dit soort onderwerpen? Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van IPG blijft u op de hoogte.