• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 24 september 2019

Dit IPNN café was de eerste bijeenkomst die georganiseerd werd vanuit een van de IPNN tafels, namelijk de tafel Facilitair. Het thema dat centraal stond was "Meubilair Aanbesteden". De bijeenkomst vond plaats in het bedrijfsrestaurant van de gemeente Groningen, aan de Kreupelstraat.

Na de opening door Gerard Verelst (gemeente Groningen) en Geke Werkman (Hanzehogeschool Groningen) gaf Paul Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen) een presentatie over de inkoop van standaard meubilair en project meubilair door de universiteit. Dit werd gevolgd door een presentatie van Quinten Geut en Dinant Lubbers (gemeente Groningen) over hun ervaringen met de aanbesteding voor dienstverlening en levering van circulair (kantoor)meubilair voor de gemeente Groningen.

Beide organisaties lichtten toe welke afwegingen en stappen zijn doorlopen om te komen tot hun overeenkomst voor meubilair. Circulariteit was de focus van de aanbesteding van gemeente Groningen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen was de strategie om twee overeenkomsten aan te besteden, een voor standaard meubilair zoals een werkplek en een overeenkomst met meerdere partijen voor maatwerk oplossingen en grote orders.

Er was tijdens de bijeenkomst veel ruimte voor interactie. In de zaal waren meerdere personen aanwezig van organisaties die op korte termijn zelf meubilair gaan aanbesteden en het was daarom heel waardevol om ervaringen uit te wisselen . 

Dit IPNN café was een mooi voorbeeld van hoe de nieuwe inrichting van IPNN kan leiden tot boeiende bijeenkomsten met als gevolg concrete kennisdeling tussen de aangesloten organisaties.