• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inkoop Platform Noord-Nederland organiseerde in 2021 de volgende bijeenkomsten:

Januari
IPNN Nieuwjaarsbijeenkomst

Februari
Online IPNN Café - Facilitaire Inkoop en Corona
Online IPNN Café - Sociaal Domein

Maart
Online IPNN Café - Concurrentiegerichte Dialoog

April
Online IPNN Café - Software Broker Aanbesteding

Mei
Online IPNN Café - Kom van dat Gas af
25 mei: IPNN ALV

Juni
Online IPNN Café - Juridische en Praktische Knelpunten bij Inkoop

Juli
Kennissessie Beter Aanbesteden mét ambitie in Noord-Nederland (ook toegankelijk voor niet-IPNN leden)

September
Online IPNN Café - 'Het meten van de leveranciersprestatie' (verzet naar 16/11)

Oktober
IPNN Café Tafel Werken - Het Bouwteam

November
Online IPNN Café Tafel Facilitair - Warme Drankenvoorziening
24 november: IPNN ALV
30 november: IPNN Café Tafel ICT i.s.m. Samenwerking Noord - Succesfactoren in Noordelijke ICT inkoop: “van moeten naar kansen” (verzet naar nader te bepalen datum)

December
8 december: Kennissessie Social Return (verzet naar nader te bepalen datum)

 

Wij organiseren regelmatig IPNN Cafés: besloten bijeenkomsten voor medewerkers van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten organisaties die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ervaring. Mocht u geen uitnodigingen ontvangen en wel belangstelling hebben voor dit soort bijeenkomsten dan horen wij dat graag via info@ipnn.nl

IPG café