• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

'Duurzaam inkopen: Hoe los je met inkoop maatschappelijke vraagstukken op?'
IPNN café 17 maart 2022

‘Inkopen gaat niet meer alleen over het object of het Werk dat je inkoopt, maar ook om de maatschappelijke vraagstukken die je als overheid moet oplossen’, aldus Adriaan Boers, projectdirecteur bij advies- en ingenieursbureau RHDHV.

Adriaan Boers heeft binnen RHDHV een methode voor duurzaam inkopen in de (grond-, weg- en water)bouw ontwikkeld. Deze methode heet IMpact en is ontwikkeld om programma’s en projecten te analyseren en te bepalen wat de (o.a. maatschappelijke) vraagstukken zijn. Op basis van deze analyse wordt een passende inkoopstrategie opgesteld.

Deze methode is toegepast bij IPNN lid Waterschap Noorderzijlvest voor een meerjarig (circulair) onderhoudsprogramma voor 17 bruggen en wordt op dit moment toegepast bij de IPNN lid gemeente Het Hogeland. Het doel van de gemeente Het Hogeland is om op basis van deze analyse te komen tot een integraal en duurzaam onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte. 

Dit IPNN café werd georganiseerd door de IPNN tafels Overheid en Werken. Adriaan Boers en Sietze Bijker namen ons mee in de methodiek IMpact. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lieten ze zien welke resultaten hiermee behaald worden. Het unieke hiervan is er niet alleen gekeken wordt naar opzichzelfstaande objecten en projecten, maar dan er een bredere strategie wordt opgesteld die kan uitmonden in één maar ook meerdere (raam)contracten en aanbestedingen.