• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café - Kick-off IPNN tafel MVOI

We staan als IPNN-leden voor een belangrijke en mooie taak om via inkopen én opdrachtgeverschap een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de organisaties waarvoor we werken.

Tijdens dit IPNN café ging tafelvoorzitter Albert Geuchies (IUC-Noord) met geïnteresseerden in gesprek om te inventariseren waar de behoefte ligt bij de IPNN-leden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Deze nieuw op te richten IPNN tafel staat in het teken van kennisdelen en organisatorische inbedding van MVOI bij de deelnemende organisaties van IPNN, waarbij de insteek zal zijn om juist regionaal waarde te creëren en impact te maken, waarbij ingezet wordt op samenwerking met de regionale markt. De oprichting van deze tafel wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Beter Aanbesteden.