• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden'

Op termijn zijn aanbestedende diensten verplicht om een onafhankelijk klachtenloket en een klachtenregeling te hebben. Maar wat voor effect heeft dat op aanbestedingen? En hoe richt je als aanbestedende dienst zo’n klachtenloket in?

Tijdens dit IPNN café van de tafel Juridisch werd er uitleg gegeven over de impact van een klachtenloket bij aanbesteden op de ondernemer, de aanbestedende dienst en de wisselwerking tussen beiden in het inkoopproces. We bespraken de herziene Gids Proportionaliteit en Handreiking Klachtafhandeling. Daarnaast werd er aandacht besteed aan een effectieve en efficiënte inrichting van het klachtenloket en werden de mogelijkheden tot samenwerking op dit gebied verkend.