• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kennissessie 'Sociaal Inkopen' - 12 mei 2022

Arbeidsmarktregio’s Groningen, Friesland en Drenthe organiseerden i.s.m. Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) een bijeenkomst met als onderwerp: 'Sociaal Inkopen'. Er was een uitgebreid programma met onderwerpen als:

  • Visie op Sociaal Inkopen
  • Sociaal Inkopen: waarom, wanneer en hoe?
  • Uitvoering na gunning
  • Social Return en Impact
  • Samenwerking arbeidsmarktregio’s
  • Monitoring
  • Sociale Ondernemingen

Bob Kolsteeg van DeBesteEHBOdoos gaf een presentatie over zijn sociale onderneming. Jan Willem Wennekes vertelde over het Platform Goed Inkopen. Bert Verheek en Tjidde Hummel gaven handreikingen over hoe om te gaan met sociaal inkopen. Marcel van Putten sloot de sessie af, namens IPNN.