• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) voert het inkoopproces uit voor Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs.

Het Rijk is voortdurend aan het veranderen. Belangrijke veranderingen voor de inkoopfunctie binnen het Rijk zijn de uitbreiding van categoriemanagement, de compacte Rijksdienst (terugdringen van inkooppunten), vorming van Shared Service Organisaties en verschillende Rijksdoelstellingen.

Een resultaat hiervan is de oprichting per 1 juli 2013 van het Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord). IUC-Noord is gestart met dienstverlening aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te Groningen en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden. Inkoopmedewerkers van beide organisaties werden samengebracht in één nieuw opgerichte organisatie. Per 1 juli 2014 zijn vervolgens de volgende organisaties aangesloten bij IUC-Noord:

  • Bestuursdepartement van het Ministerie van OCW (Den Haag)
  • Nationaal Archief (Den Haag)
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort)
  • Inspectie van Onderwijs (Utrecht)

Bij deze aansluiting kwamen tevens inkoopmedewerkers vanuit deze organisaties in dienst bij IUC-Noord. Daarmee zijn IUC-Noord medewerkers werkzaam op het hoofdkantoor in Groningen, Leeuwarden, Amersfoort én in Den Haag.

Meer informatie

Website: www.iuc-noord.nl en www.duo.nl