• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Waterschap Hunze en Aa's werkt, net als andere waterschappen met belastinggeld. Daarom vindt inkopen en aanbesteden op een transparante en heldere manier plaats. 

Het waterschap Hunze en Aa’s werkt volgens een inkoop- en aanbestedingsbeleid en wil daarmee de volgende doelstellingen realiseren:
a. Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde
wijze worden aangewend en besteed.
b. Een integere, betrouwbare, zakelijke en dus professionele inkoper en opdrachtgever zijn.
c. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs – kwaliteit verhouding
d. Het waterschap Hunze en Aa’s stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichtzelf als
voor Ondernemers voorop.
e. Een continue positieve bijdrage leveren aan het goed presteren van het waterschap Hunze en
Aa’s.

Waterschap Hunze en Aa's is sinds april 2022 lid van het IPNN.

Voor meer informatie, zie: 
https://www.hunzeenaas.nl/aanbestedingen/over-aanbesteden/