• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Waterschap Noorderzijlvest werkt, net als alle andere overheden, met belastinggelden. Het waterschap werkt volgens de Aanbestedingswet 2012 en is daarom gehouden aan een transparante en heldere wijze van inkopen en aanbesteden.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld, met de volgende doelstellingen:

• rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.
• een integere, betrouwbare, zakelijke en dus professionele inkoper en opdrachtgever zijn.
• inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs – kwaliteit verhouding
• een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers.
• een continue positieve bijdrage leveren aan het goed presteren van het waterschap.
• een bijdrage leveren om duurzaamheidambities te realiseren.

Het waterschap wil maatschappelijk verantwoord inkopen om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Voor MVI wordt jaarlijks een actieplan opgesteld. De focus binnen het actieplan ligt op circulair inkopen, en social return. Daarnaast zijn de thema’s internationale sociale voorwaarden, milieuvriendelijk inkopen, biobased inkopen, kansen voor MKB, Innovatiegericht inkopen onderdeel van het maatschappelijk verantwoord inkopen.

Waterschap Noorderzijlvest is in maart 2021 toegetreden tot het IPNN.

Meer informatie

Website waterschap Noorderzijlvest: https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/inkoop-aanbesteding