• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wetterskip Fryslân spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Wetterskip Fryslân hanteert een Inkoop- en Aanbestedingsbeleid om het Inkoopproces inzichtelijk en transparant te maken door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop plaatsvindt. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van Wetterskip Fryslân. 

Wetterskip Fryslân is in april 2022 als eerste Friese lid toegetreden tot het IPNN.

Voor meer informatie, zie: 
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-ons/aanbestedingen