• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De gemeente Emmen heeft haar ambitie rondom Inkoop & Aanbestedingen vertaald in een I&A-beleid. Centraal staat uiteraard doelmatigheid én rechtmatigheid. Naast dat het simpelweg een financiële insteek heeft spelen thema’s als duurzaamheid, innovatie, circulaire economie, social return en stimulering lokale economie een belangrijke rol in de aanbestedingstrajecten.

Om deze ambitie te bereiken is een professionele inkooporganisatie vereist en zijn zowel het cluster Inkoop als ook het cluster Juridisch volop in ontwikkeling. Zij hebben impliciet een prominente rol gekregen in de sturing, regie en bewaking van I&A-trajecten en zijn steeds meer een strategische partner voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente Emmen.

De gemeente Emmen is in september 2020 toegetreden tot het IPNN.

Meer informatie

Website gemeente Emmen: https://gemeente.emmen.nl/bestuur-en-organisatie/inkoop-en-aanbestedingen