• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gemeente Het Hogeland heeft ruimte voor pioniers en frisdenkers om samen verder te bouwen aan de organisatie. De gemeente op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

"Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. We hebben het over fysieke ruimte – ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen. Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als 'maatwerk'​ uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte ons in velerlei opzicht biedt. Meer informatie over Ruimte vind je op onze website."

De gemeente Het Hogeland koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van projecten als de aanleg van een brug of nieuwe weg tot de aanschaf of huur van een auto, kantoorartikelen of de inkoop van zorg. De gemeente koopt in op een rechtmatige, doelmatige en integere manier. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Iedereen krijgt gelijke kansen, de eisen staan in verhouding tot de opdracht en er wordt inzicht gegeven in de aanbestedingen.

Waar mogelijk wordt de lokale en regionale economie gestimuleerd, zonder dat dit tot ongelijke behandeling van ondernemers leidt. Denk hierbij aan het uitnodigen van een lokale of regionale leverancier bij enkelvoudig onderhands aanbesteden of van tenminste één leverancier uit de gemeente of regio bij meervoudig onderhands aanbesteden.

Meer informatie

Website: https://hethogeland.nl/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente/inkoop.html