• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De gemeente Leeuwarden heeft beleidsregels voor inkoop en aanbesteding volgens de Europese wet- en regelgeving.

Het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden 2018-2022 garandeert dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente. De regels zijn gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, die bepaalt dat een opdracht die evenveel of meer bedraagt dan een bepaald drempelbedrag, verplicht Europees wordt aanbesteed.

De gemeente Leeuwarden is lid van het IPNN vanaf 1 oktober 2022.

Meer informatie

Website: https://www.leeuwarden.nl/nl/inkopen-en-aanbesteden