• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers, daar waar mogelijk, de kans krijgen om een opdracht van de gemeente te ontvangen. Dit is in het inkoopbeleid opgenomen. Sommige opdrachten hebben echter een omvang of een complexiteit die het lastig maakt voor kleinere bedrijven om daar zelfstandig naar mee te dingen. Dat wil echter niet zeggen dat die bedrijven niet in aanmerking kunnen komen. Samenwerking tussen bedrijven is een goede oplossing om met gebundelde capaciteit en expertise een volwaardige invulling te geven aan de opgave die de gemeente met de aanbesteding in de markt zet.

De gemeente Midden-Groningen, is net als andere gemeenten, verplicht om aanstaande leveringen, diensten of werken die een drempelbedrag te boven gaan openbaar aan te besteden. Dat betekent dat er een bekendmaking plaatsvindt dat ze voornemens zijn om goederen, diensten of een werk in te kopen, waarna bedrijven op de opdracht kunnen inschrijven voor deze opdracht. Inkoop en aanbesteding gaat om zeer uiteenlopende zaken zoals software, leerlingenvervoer, uitzendkrachten, adviesdiensten, kantoormeubilair, maar ook bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van wegen, bruggen, groen, sportvoorzieningen en de bouw van scholen.

Meer informatie

Website: https://www.midden-groningen.nl/ondernemer/publicatie/inkoop-en-aanbestedingen
Inkoopbeleid gemeente Midden-Groningen: klik hier