• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De gemeente Noordenveld heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen van de gemeente streven zij naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Noordenveld.

De gemeente Noordenveld hanteert inkoopvoorwaarden. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Voor ICT opdrachten worden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) gehanteerd. Voor werken worden de UAV of UAV-GC gehanteerd. De gemeente Noordenveld werkt uitsluitend met aannemers die in het bezit zijn van VCA/VCU.

Meer informatie

Website: https://www.gemeentenoordenveld.nl/ondernemen/inkoop/
Inkoopbeleid gemeente Noordenveld: klik hier