• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In de toekomstvisie van de gemeente Stadkanaal zijn ambities en doelen verwoord op het gebied van economische zaken. Om die doelen te bereiken worden bestaande bedrijfsactiviteiten behouden en versterkt en nieuwe bedrijfsactiviteiten ontwikkeld en aangetrokken. Stadskanaal koestert en stimuleert de bestaande bedrijven en verwelkomt nieuwe.

De gemeente Stadkanaal heeft een nota 'Inkopen en Aanbesteden' opgesteld, wat een kader biedt om de inkoopactiviteiten professioneel en goed uit te voeren. Professioneel is het wanneer alle inkoopactiviteiten voldoen aan juridische, economische en maatschappelijke voorwaarden en de gemeente wordt gezien als een volwaardige en betrouwbare partner om zaken mee te doen. Goed is het wanneer inkoop leidt tot het uitvoeren van taken waarbij efficiency, effectiviteit, rechtmatigheid, duurzaamheid en innovatieve oplossingen centraal staan.

De gemeente Stadskanaal wil een belangrijke partij zijn voor het regionale en lokale bedrijfsleven en ziet het lokale en regionale bedrijfsleven op haar beurt als een belangrijke partij bij het uitvoeren van gemeentelijke taken. De laatste jaren is geïnvesteerd in het wegzetten van opdrachten bij regionale en lokale ondernemers.

Meer informatie

Website: https://www.stadskanaal.nl/bestuur-organisatie/organisatie/inkoop-en-aanbesteden.html