• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met een breed aanbod aan opleidingen worden hoogwaardige professionals opgeleid. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Samen met bedrijven en instellingen wordt toepasbare, praktijkgerichte kennis ontwikkeld. De strategische speerpunten Energie en Healthy Ageing​ hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek. Een belangrijke focus ligt hierbij op ondernemerschap en excellentie​.

Meer informatie

Website: www.hanze.nl
E-mail: inkoop@org.hanze.nl