• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht in een nieuwe stichting: de Openbaar Onderwijs Groningen. Dit is een van de grootste openbare onderwijsorganisaties in het Noorden met ruim 16.000 leerlingen en circa 2.200 medewerkers.

Openbaar Onderwijs Groningen omvat 20 basisscholen, drie scholen voor speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen bieden samen zeer gevarieerd onderwijs, waarbij plaats is voor elke leerling en elke ouder. Het motto is "Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs". Het doel is om jongeren de bagage mee te geven die zij nodig hebben om hun plek in de maatschappij te vinden. Als scholen werken ze daartoe nauw met elkaar samen.

 

Meer informatie

Website: http://www.o2g2.nl 
Email: inkoop@o2g2.nl