• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een van de oudste universiteiten van Nederland (1614). De universiteit biedt 49 bacheloropleidingen en 146 masteropleidingen aan. Naast hoger onderwijs, wordt er fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht, dat onder andere wordt toegepast voor het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Speerpunten daarbij zijn energie, gezond ouder worden en de duurzame samenleving. Een ander belangrijk punt op de agenda van de Rijksuniversiteit Groningen is internationalisering.

 

 

Meer informatie:

Website: http://www.rug.nl/