• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

23e IPNN lid: gemeente Coevorden

Gepubliceerd op: 03-03-2021

IPNN heet gemeente Coevorden van harte welkom als 23e lid van Inkoop Platform Noord-Nederland.

De gemeente Coevorden heeft Algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen en diensten. Het gebruik van deze voorwaarden zorgt voor duidelijkheid en transparantie in het inkoopproces.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan hoe de gemeente Coevorden omgaat met het verstrekken van inkoopopdrachten op een doelmatige en rechtmatige manier.

Er wordt rekening gehouden met de taak van de gemeente om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. De ambities van de gewijzigde Aanbestedingswet uit 2016 zijn meegenomen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020. Deze ambities richten zich onder andere op:
• het verlagen van de administratieve lasten van de inschrijver;
• professionalisering van de aanbestedingspraktijk;
• duurzaamheid;
• sociale insluiting in de samenleving.

De gemeente Coevorden i.o. is in maart 2021 toegetreden tot het IPNN.

Meer informatie

Website gemeente Coevorden: 'Inkoop en Aanbesteden'