• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Aanbestedingskalender 2019 - Gemeente Groningen

Gepubliceerd op: 14-01-2019

Wilt u zaken doen met de gemeente Groningen? De gemeente heeft de aanbestedingskalender gepubliceerd met daarin de geplande aanbestedingen voor 2019. Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees openbaar wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid van de gemeente Groningen spelen onder andere duurzaamheid en sociale aspecten een belangrijke rol. Zo wil de gemeente Groningen duurzame productie stimuleren. Ook wil ze mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt helpen aan werkervaring. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Social Return. Of door de eigen Sociale Werkvoorziening (iederz) het werk te laten uitvoeren. Kwaliteit en prijs spelen ook een belangrijke rol. Als het mogelijk en efficiënt is, dan koopt de gemeente Groningen centraal in voor de hele organisatie. Ook sluit de gemeente voor bepaalde productgroepen raamcontracten af.

Aanbestedingskalender 2019

De aanbestedingskalender van de gemeente Groningen kunt u hier vinden: https://gemeente.groningen.nl/aanbestedingen