• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene Ledenvergadering IPNN - online

Gepubliceerd op: 01-07-2020

Op 30 juni vond de Algemene Ledenvergadering van IPNN plaats - online! Alle 21 organisaties waren vertegenwoordigd.

Op de agenda stond onder andere de stand van zaken van de IPNN tafels, de Spendanalyse en de Activiteitenkalender. Ook werd de oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid in verband met het vertrek van Bertil Kruize.

Dit keer sloten we niet af met een fysieke netwerkborrel, maar proostten we om 17u met een lokaal biertje dat bij iedereen thuis was bezorgd. De volgende ALV vindt plaats in oktober. Dan wordt het jaarplan en de begroting voor 2021 besproken.