• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

International Public Procurement Congres 2016

Gepubliceerd op: 25-10-2017

In augustus werd het 7e International Public Procurement Congres (IPPC7) gehouden te Bali (Indonesië). Vanuit het lectoraat Inkoopmanagement van Hanzehogeschool Groningen hebben Marius van der Woude (als docent en onderzoeker verbonden aan SIFM) en Geke Werkman-Bouwkamp (als docent en onderzoeker verbonden aan SIRE) op het congres een presentatie geven met als titel ‘How can tendering authorities stimulate innovations within SMEs in tenders below threshold values?’.

Marius van der Woude en Geke Werkman hebben onderzoek gedaan bij Inkoop Platform Groningen (IPG) naar de mogelijkheden die er zijn voor aanbestedende diensten om innovatie te bewerkstelligen bij het MKB. Daarbij lag de focus op inkoop door aanbestedende diensten waarbij de waarde van de opdracht beneden de Europese drempelwaarden ligt. Door de procedure van inkoop op een bepaalde wijze in te richten, kan de aanbestedende dienst mogelijk innovatie stimuleren bij de opdrachtnemer, het MKB.

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek met als titel: Maatschappelijke Toegevoegde Waarde voor Stad&Regio, waarvan het Inkoop Platform Groningen opdrachtgever is. Doel van dit grotere onderzoeksproject is om concreet instrumenten te leveren vanuit inkoopperspectief  om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren in de stad Groningen en de regio daaromheen.

De eerste fase van dit project is inmiddels afgerond. Onderzoek van studenten van de minor Inkoopmanagement en afstudeerders heeft inzicht verschaft in waar de spend (inkoopuitgaven) van de leden van het IPG terechtkomt: wat wordt uitgegeven in de regio, wat komt daarvan terecht bij het MKB en hoe zit dat met de uitgaven voor verschillende productgroepen.

Op het congres werden ongeveer 40 landen vertegenwoordigd door een kleine 250  deelnemers. Hoofdthema van het congres was integriteit in en om aanbestedingen, waarbij de wijze van aanbesteden door de verschillende continenten erg groot bleek te zijn. Hoopgevend was dat de landen met flinke problemen op het gebied van integriteit en omkoping deze problemen benoemden en in dialoog gingen met de (met name Noord-Europese) afgevaardigden over dit onderwerp.  

Vanuit Nederland waren er vijf vertegenwoordigers, waaronder Marius en Geke. Op de foto staan ook Wouter Stolwijk (directeur Pianoo, min EZ) en Songul Mutluer, jurist en Phd onderzoeker bij Corvers). Naast uitwisseling van kennis, zijn er contacten gelegd met andere onderzoekers van universiteiten in Scandinavië, waarbij door de universiteit van Lund  uitgevoerd onderzoek mogelijkerwijs input kan leveren voor de voortgang van het onderzoek van het lectoraat Inkoopmanagement.