• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderzoeksrapport Circulair Inkopen

Gepubliceerd op: 30-03-2022

Wat zijn de knelpunten bij circulair inkopen en aanbesteden? Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten van circulair aanbesteden en inkopen bij overheden en in het bedrijfsleven. DeHaan Advocaten en Notarissen heeft in opdracht van Vereniging Circulair Friesland en MKB Regio Zwolle onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. Inkoop Platform Noord-Nederland heeft hieraan meegewerkt.

In het onderzoeksrapport komen de volgende thema's aan bod:

  • Deel 1: Wat is circulair aanbesteden?
  • Deel 2: Welke ruimte biedt het aanbestedingsrecht?
  • Deel 3: Wat zijn de knelpunten voor overheidsopdrachtgevers en het bedrijfsleven?
  • Deel 4: Welke oplossingen zijn er mogelijk?

Bekijk hier het volledige rapport