• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De uitgaven in de zorg stijgen de laatste jaren hard, zowel in de care als in de cure, ook de inkoopwaarde stijgt daarin mee. Deze inkoop gerelateerde kosten in de zorg bestaan uit: voedingskosten, hotelmatige kosten, cliƫntgebonden kosten, vastgoed, energie en inhuur personeel. Reden voor alle de ziekenhuizen en verpleeghuizen om de uitgaven scherp te bewaken. Nagenoeg alle zorginstellingen hebben daarom een inkoper in dienst of een afdeling inkoop die een steeds grotere rol heeft in de bewaking van de inkoopkosten en het inkoopproces. In de zorg is het steeds belangrijker om leveranciers te selecteren met toegevoegde waarde.

Door steeds minder beschikbare arbeidskrachten in de zorg en om toch de dienstverlening op peil te houden zal er door inkoop steeds meer een beroep worden gedaan op een leverancier die de organisatie kan ontzorgen. De inkoper in de zorg heeft daarom altijd nauwe banden met de organisatie en weet ook wat zich in de markt afspeelt.

Essentieel hierin is kennis van de producten en leveranciersmarkt. Leveranciers worden steeds meer uitgedaagd om vanaf het begin mee te denken in structurele oplossingen. In de regio Groningen werken de inkopers van verpleeghuizen al samen om deze kennis en ook inkoop volumes te bundelen. Door deelname aan het IPNN kunnen ook nog meer Zorginstellingen in het noorden elkaar leren kennen en versterken om de zorg betaalbaar te houden.

Ben jij als inkoper betrokken bij een zorginstelling en wil je graag je kennis en netwerk vergroten of met ons delen? Neem dan contact op via IPNN, dan zetten we je bericht door naar de tafelvoorzitter.