• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MVOI: Samen Sterker Verder

MVOI: Samen Sterker Verder

Waar staan de IPNN leden in het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)? En welke stappen kunnen je op weg helpen met duurzaam inkopen? In opdracht van IPNN is door Alexander Impact een onderzoek uitgevoerd voor de IPNN tafel MVOI. Dit onderzoek is bekostigd uit de subsidie van het programma ‘Beter Aanbesteden’.

IPNN café MVOI

IPNN café MVOI

Donderdag 29 juni organiseerden we een IPNN Café over MVOI op een prachtige locatie! De Huiskamer op het Suikerunieterrein. Er was een prikkelend, verrassend en inspirerend programma gepland, inclusief het boeiende verhaal van één van de grondleggers van de CO2-beprijzing van de provincie Utrecht.

Nieuw lid: OWO-gemeenten

Nieuw lid: OWO-gemeenten

IPNN heet de OWO gemeenten van harte welkom als lid van Inkoop Platform Noord-Nederland. OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

IPNN Zomerborrel

IPNN Zomerborrel

Aangezien het IPNN netwerk groter is dan ooit, vinden we het belangrijk om juist de ontmoeting te faciliteren. Daarom organiseerden we, aansluitend aan de ALV, een zomerborrel op het dakterras van de Suikerfabriek.

IPNN Café 'Inkoop van advies- en ingenieursdiensten'

IPNN Café 'Inkoop van advies- en ingenieursdiensten'

Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest staan de komende jaren voor grote opgaves, waar de inzet van advies- en ingenieursbureaus noodzakelijk is. Beide Waterschappen hebben de keuze gemaakt om geen gebruik te maken van een verlengingsoptie bij de lopende overeenkomst in 2021 (een Raamovereenkomst met 51 contractpartijen). In plaats van deze overeenkomst is er gekozen voor een intergraal technisch adviescontract met 8 contractanten en een groslijst voor specialistische vakgebieden.

Social Return Jaarrapportage

Social Return Jaarrapportage

Graag delen we vanuit Inkoop Platform Noord-Nederland de Social Return jaarrapportage 2022 met onze volgers. Zelfs met deze krappe arbeidsmarkt zijn er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen aan werk of scholing. IPNN leden hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Werkbezoek aan Gemeente Emmen

Werkbezoek aan Gemeente Emmen

Op 24 november gingen de leden van de IPNN tafel Overheid op werkbezoek bij de Gemeente Emmen. Aan de hand van het ‘theaterstuk’ Doorontwikkeling inkoop van de gemeente Emmen nam Jan Kiers de groep mee in de verschillende facetten van de doorontwikkeling van de inkoopafdeling binnen zijn gemeente.

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

Op 23 november vond de Algemene Ledenvergadering van IPNN plaats in Het Kasteel in Groningen. Het jaarplan en de begroting voor 2023 zijn vastgesteld. Bestuursleden Jan Kiers en Geke Werkman-Bouwkamp zijn herkozen voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.

Marktdag Beter Aanbesteden

Marktdag Beter Aanbesteden

De Marktdag #BeterAanbesteden Noord-Nederland stond in het teken van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hoe kunnen beide partijen elkaar beter bereiken? IPNN Voorzitter Marcel van Putten was namens Inkoop Platform Noord-Nederland onderdeel van de paneldiscussie. Ook IPNN bestuurslid Geke Werkman nam deel, vanuit haar rol bij Commissie van Aanbestedingsexperts.

Nieuw lid: Gemeente Leeuwarden

Nieuw lid: Gemeente Leeuwarden

Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) verwelkomt gemeente Leeuwarden als nieuwste lid. In 2019 is Inkoop Platform Groningen uitgebreid naar Inkoop Platform Noord-Nederland. Gemeente Leeuwarden is het tweede lid uit Friesland dat aansluit.

IPNN Seminar 2022 groot succes

IPNN Seminar 2022 groot succes

Op woensdag 21 september vond het IPNN seminar plaats in de Energy Barn in Groningen. Ruim 120 inkopers en contractmanagers uit Noord-Nederland waren aanwezig. Gerco Rietveld gaf een presentatie met als thema 'Waardegerichte Inkoop'.

Kick-OFF IPNN tafel MVOI

Kick-OFF IPNN tafel MVOI

We staan als IPNN-leden voor een belangrijke en mooie taak om via inkopen én opdrachtgeverschap een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de organisaties waarvoor we werken. Vanuit IPNN gaan we dit vormgeven middels de nieuw op te richten tafel Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Gezocht: Inkoopopdrachten studenten Hanzehogeschool

Gezocht: Inkoopopdrachten studenten Hanzehogeschool

Hanzehogeschool is op zoek naar inkoopopdrachten voor studenten. Vanuit IPNN ondersteunen we natuurlijk graag bij de ontwikkeling van inkooptalent. Zeker in de huidige arbeidsmarkt is dit een kans om aankomende inkoopprofessionals in Noord-Nederland te behouden.

IPNN subsidieaanvraag Beter Aanbesteden goedgekeurd

IPNN subsidieaanvraag Beter Aanbesteden goedgekeurd

IPNN is verheugd om te kunnen vertellen dat de subsidieaanvraag die we gedaan hebben bij Beter Aanbesteden is goedgekeurd. Vanaf september gaan we aan de slag met het oprichten van de IPNN tafel Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen.

IPNN Café 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden'

IPNN Café 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden'

Op termijn zijn aanbestedende diensten verplicht om een onafhankelijk klachtenloket en een klachtenregeling te hebben. Maar wat voor effect heeft dat op aanbestedingen? En hoe richt je als aanbestedende dienst zo’n klachtenloket in? Dat was onderwerp van gesprek tijdens het IPNN café op 28 juni bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoeksrapport Circulair Inkopen

Onderzoeksrapport Circulair Inkopen

Wat zijn de knelpunten bij circulair inkopen en aanbesteden? Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten van circulair aanbesteden en inkopen bij overheden en in het bedrijfsleven. DeHaan Advocaten en Notarissen heeft in opdracht van Vereniging Circulair Friesland en MKB Regio Zwolle onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. Inkoop Platform Noord-Nederland heeft hieraan meegewerkt.

Nieuwe IPNN tafel: MVI/Duurzaamheid

Nieuwe IPNN tafel: MVI/Duurzaamheid

Inkoop Platform Noord-Nederland is een IPNN tafel rijker: Albert Geuchies van IPNN lid IUC-Noord gaat aan de slag om de IPNN tafel MVI/Duurzaamheid op te richten. Deze tafel is een mooie aanvulling op onze bestaande tafels.