• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gewijzigde Social Return methodiek Arbeidsmarktregio Groningen

Gewijzigde Social Return methodiek Arbeidsmarktregio Groningen

Vanaf 1 januari 2022 is de Social Return methodiek voor de Arbeidsmarktregio Groningen gewijzigd. De rekenmethodiek voor de Social Return verantwoording is aangepast naar de bouwblokkenmethode. Deze methodiek wordt al gebruikt in Friesland en (Noord) Drenthe. Om het voor opdrachtnemers makkelijker te maken is deze methodiek in de hele Arbeidsmarktregio Groningen overgenomen.

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De tweede officiële ALV van de vereniging IPNN vond gisteren plaats. 22 van de 24 leden hadden zich aangemeld voor deze ALV, waarin onder andere het jaarplan voor 2022 werd gepresenteerd en de begroting werd vastgesteld. Helaas was deze ALV online, vanwege de corona maatregelen. We hopen tijdens de volgende ALV in mei weer fysiek bij elkaar te kunnen komen.

IPNN & corona maatregelen

IPNN & corona maatregelen

Gezien de recente ontwikkelingen heeft het IPNN bestuur besloten in ieder geval de komende drie weken alle fysieke IPNN activiteiten uit te stellen of te veranderen in een online bijeenkomst. Dit geldt voor zowel de Algemene Ledenvergadering, de IPNN cafés, als IPNN tafel bijeenkomsten. Uiteraard vinden wij het heel jammer dat we elkaar niet fysiek kunnen treffen, maar we vinden het belangrijk om vanuit IPNN het goede voorbeeld te geven. Deze lijn hanteren we dan ook tot betere tijden aanbreken.

Eerste fysieke IPNN café sinds corona

Eerste fysieke IPNN café sinds corona

Vandaag vond het eerste fysieke IPNN café sinds februari 2020 plaats. Ondertussen waren er wel 15 (!) online IPNN cafés, maar vandaag weer voor het eerst fysiek bij elkaar. Het was een hele informatieve sessie, georganiseerd door IPNN Tafel Werken, waarin de deelnemers werden bijgepraat over Bouwteams door Joost Merema.

Artikel in NOMMER

Artikel in NOMMER

'Het welvarende Preston als voorbeeld voor Noorden' - in een artikel in NOMMER wordt Inkoop Platform Noord-Nederland genoemd als voorbeeld van een beleid waar de focus ligt op regionaal inkopen.

Online sessie: Beter Aanbesteden mét Ambitie in Noord-Nederland

Online sessie: Beter Aanbesteden mét Ambitie in Noord-Nederland

Op donderdag 1 juli van 9.00 - 11.30 uur organiseren we samen met Beter Aanbesteden en het Nationaal Plan MVI een energieke, online kennissessie: Beter Aanbesteden mét ambitie in Noord-Nederland. Deze sessie is speciaal voor inkopers, interne opdrachtgevers, duurzaamheidscoördinatoren en -adviseurs werkzaam bij organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Ook niet-IPNN leden zijn van harte welkom.

Gemeente Oldambt gaat voor Aardgasvrij

Gemeente Oldambt gaat voor Aardgasvrij

Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft de opdracht gekregen. De oorspronkelijke opdracht ging over het aardgasvrij maken van 33 gemeentelijke gebouwen met een gasaansluiting, zoals sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren en multifunctionele gebouwen. De gemeente riep ook andere Oldambtster organisaties op om zich aan te sluiten bij deze aanbesteding. Aan die oproep werd gehoor gegeven: maar liefst 79 andere gebouwen werden aan de opdracht toegevoegd. Ook organisaties buiten de gemeentegrenzen sloten zich aan.

Overheid als gecontroleerde proeftuin voor duurzame technologieën

Overheid als gecontroleerde proeftuin voor duurzame technologieën

Gemeente Oldambt wil zo veel mogelijk gemeentelijke panden – zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen – vóór 2030 van het aardgas af hebben. De gemeente zet daarvoor in september een uitdagende aanbesteding in de markt. Samen met een of meerdere partners wil Oldambt de komende 10 jaar op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande aardgasaansluitingen. Daarnaast wil de gemeente positief bijdragen aan een betere wereld aan de hand van de VN Werelddoelen.

Bijeenkomst IPNN tafel overheid

Bijeenkomst IPNN tafel overheid

Op woensdag 4 maart is er een IPNN tafel overheid gehouden. De bijeenkomst vond plaats bij het leerwerkbedrijf Afeer in Winschoten, gemeente Oldambt. Circa 30 leden van IPNN verzamelden zich tegen 3 uur in de middag bij het pand van Afeer in Winschoten.

Sein op Groen voor Duurzame Stadsdistributie in Groningen

Sein op Groen voor Duurzame Stadsdistributie in Groningen

IPNN leden maken zich sterk voor duurzaamheidsinitiatieven in de regio. Zo worden gemeente Groningen, Alfa-College, Noorderpoort, de Hanzehogeschool Groningen, het UMCG en het Martini ziekenhuis bevoorraad met papier op basis van een volledig emissieloos distributieconcept.

Interview IPNN voorzitter in GROC

Interview IPNN voorzitter in GROC

Deze maand staat in de Groninger Ondernemers Courant een interview met IPNN voorzitter Marcel van Putten. Hij licht toe hoe de bundeling van krachten van de IPNN leden zorgt voor een versterking van de regionale inkoopfunctie. Middels de indeling in de thematafels Facilitair, Overheid, ICT, Juridisch en Zorg worden kennis en kunde bij elkaar gebracht.

Eerste ALV van IPNN

Eerste ALV van IPNN

Op 9 oktober 2019 vond de eerste Algemene Ledenvergadering van IPNN plaats. Van elke IPNN organisatie waren twee personen uitgenodigd.

Startup in Residence - 2e editie

Startup in Residence - 2e editie

De tweede editie van Startup in Residence is begonnen. Dit jaar zijn er challenges vanuit de Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Groningen Seaports. Tot 7 oktober 2019 kunnen startups zich inschrijven.

IPNN Café 20 juni - 'Circulaire Inkoop'

IPNN Café 20 juni - 'Circulaire Inkoop'

‘Circulair inkopen geeft vele mogelijkheden en voordelen voor zowel leverancier als afnemer en gebruiker!’ Om elkaar nog beter te begrijpen werden de rollen tijdens het IPNN café eens omgedraaid: inkopers gingen aan de slag als de ‘aanbiedende/verkopende’ partij en ontwikkelden gezamenlijk een circulair verdienmodel en product.

IPNN in Deal! Magazine

IPNN in Deal! Magazine

In april 2019 verscheen een artikel van Jaap van Ede over het Hanze Inkoopseminar in Deal! Magazine. Daarin staat ook de bijdrage van IPNN voorzitter Jan Potkamp.

Aanbestedingskalender 2019 - Gemeente Groningen

Aanbestedingskalender 2019 - Gemeente Groningen

Wilt u zaken doen met de gemeente Groningen? De gemeente heeft de aanbestedingskalender gepubliceerd met daarin de geplande aanbestedingen voor 2019. Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees openbaar wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven.

IPG Café over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

IPG Café over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Inkopen staat hoog op ieders agenda. Voor de inkoper wordt het daarom van steeds groter belang om deze doelen te stimuleren en in de praktijk toe te kunnen passen. Maar wat is dan MVO/MVI? Hoe en waar begin ik dan?

Inkopen in een Digitale Wereld

Inkopen in een Digitale Wereld

Op 25 september 2018 vond bij het Paviljoen Sterrebos in Groningen een bijeenkomst plaats, met als thema 'Inkoop en ICT'. Deze bijeenkomst was geïnitieerd door de IPG leden Bertil Kruize (RDW), Cees Hut (Gasunie), en René Bergsma (DUO/IUC-Noord) met als doel inkopers van de verschillende IPG organisaties nader tot elkaar te brengen. De presentatie van Roelof Douwstra, met prikkelende stellingen, leidde tot mooie discussies over de veranderende rol van inkopers.

Nieuwe voorzitter IPG

Nieuwe voorzitter IPG

Op 13 juni 2018 droeg Henk Steenge de voorzittershamer over aan Jan Potkamp. Henk Steenge van Noorderpoort gaat met pensioen. Jan Potkamp van gemeente Groningen gaat nu als voorzitter aan de slag om het Inkoop Platform Groningen verder door te ontwikkelen.

'Grote behoefte aan Hanze inkopers'

'Grote behoefte aan Hanze inkopers'

De Hanzehogeschool begint in februari 2018 weer met de Inkoopminor Deeltijd. De populaire inkoopminoren van de Hanze bereiden studenten in 20 weken goed voor op het beroep van inkoper.

'Krijgt iederen FM'er de Facilitaire Inkoop die hij verdient?'

'Krijgt iederen FM'er de Facilitaire Inkoop die hij verdient?'

Als je veel diensten uitbesteedt, wordt de facilitaire prestatie in toenemende mate bepaald door het presteren van de gecontracteerde leveranciers. En om die goed presterende leveranciers te selecteren en aan je te binden, is het van groot belang dat facilitaire inkoop uitstekend presteert.

“Je koopt toch ook niet je auto puur op basis van laagste prijs?”

“Je koopt toch ook niet je auto puur op basis van laagste prijs?”

Een kijkje in de inkoopkeuken van Gasunie. Cees Hut is van oorsprong Chemisch Technoloog en is sinds zijn 33e werkzaam bij Gasunie, al bijna 30 jaar. Met nog 3 jaar te gaan is hij gevraagd om zijn brede ervaring binnen diverse functies en afdelingen bij Gasunie te gebruiken om de inkoopafdeling te leiden en om die dichter bij de business te krijgen. Hij volgt daarbij Willem Faber op, die vorig jaar met pensioen is gegaan.

'Inkoopsamenwerking IPG-ICT' door Rissa Bouwsema

'Inkoopsamenwerking IPG-ICT' door Rissa Bouwsema

Juli 2017 - Welk ontwerp voor een inkoopsamenwerking tussen de Categorie Datacenters en de overige IPG leden is passend? Deze vraag stond centraal bij het onderzoek dat Rissa Bouwsema deed in opdracht van IUC-Noord. Zij heeft literatuuronderzoek gedaan naar een (inkoop)samenwerking en heeft oriënterende interviews, enquêtes en dialogen uitgevoerd. Op die manier is er onderzocht of er een basis aanwezig is voor een inkoopsamenwerking en hoe de aanwezige organisaties deze inkoopsamenwerking verder willen inrichten.

'Aanbesteden voor Derden' door Daniël Douma

'Aanbesteden voor Derden' door Daniël Douma

Juli 2017 - Leden van Inkoop Platform Groningen werken graag mee aan afstudeeropdrachten, onderzoeken en stages. Daniël Douma heeft onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden voor de Categorie Datacenters (Rijksoverheid) om inkoopdienstverlening aan te bieden aan overheden die op afstand staan van de Rijksoverheid, zoals bijv. de leden van het Inkoop Platform Groningen. De Categorie Datacenters is een van de rijksbrede inkoopcategorieën en is onderdeel van het IUC-Noord. De Categorie is verantwoordelijk voor het aanbesteden van rijksbrede contracten op het gebied van datacentermiddelen.

‘Bij Alfa-college hebben we 1200 inkopers’

‘Bij Alfa-college hebben we 1200 inkopers’

April 2017 - Een kijkje in de keuken bij de inkoop afdeling van Alfa-college. De afdeling Inkoop van Alfa-college is gevestigd in het prachtige Menzis gebouw in Groningen, met een wijds uitzicht over de stad. Adviseur Inkoop Marcel Stubbe houdt zich vanuit dit gebouw bezig met de Inkoop voor Alfa-college. Dit doet hij samen met Jacques Korfage, die vooral actief is op het gebied van contractmanagement. “Bij Alfa-college hebben we 1200 inkopers”, grapt Marcel Stubbe. “alle medewerkers hebben verstand van inkoop.”

Duurzaam en Maatschappelijk: Alfa-college koopt postdiensten in

Duurzaam en Maatschappelijk: Alfa-college koopt postdiensten in

Februari 2017 - Alfa-college houdt bij de inkoop rekening met duurzaamheid en sociale aspecten. De keuze bij het uitbesteden van de postbezorging is daarom op Cycloon gevallen. Fietskoeriers halen en brengen de post. Bij langere ritten worden auto’s op groen gas ingezet. In het postsorteercentrum werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit contract betekent werk voor vijf medewerkers van Cycloon.

Leverancier worden van de gemeente Groningen?

Leverancier worden van de gemeente Groningen?

Januari 2017 - Wist u dat de gemeente Groningen jaarlijks voor miljoenen inkoopt? In 2016 voor zo’n € 345 miljoen. Van traplift tot theaterstoel, van wegenbouw tot wagenpark, kantoormeubilair, koffieautomaten, adviesdiensten, de inkoopbehoefte van de gemeente is enorm breed. Vraag u zich wel eens af: “Kan ik ook leverancier worden van de gemeente Groningen?” Of bent u benieuwd hoe de inkoop binnen de gemeente eigenlijk werkt?

Een kijkje in de keuken bij de inkoop afdeling van Provincie Groningen

Een kijkje in de keuken bij de inkoop afdeling van Provincie Groningen

Februari 2017 - Bij de inkoop afdeling van de provincie zou je verwachten dat het om een flinke afdeling gaat. Toch staan er slecht vier bureaus. Mebus Lolkema (coördinator Inkoop), Gert Olthuis (senior inkoper) en Ron Paardekooper (senior inkoper) vormen al sinds 2009 een hecht team dat de inkoop van leveringen en diensten voor de provincie coördineert. Het vierde bureau wordt ingenomen door een student van de Hanzehogeschool. De provincie werkt altijd graag mee aan onderzoeken van de minor Ink

IPG Onderzoek: de Volgende Stap

IPG Onderzoek: de Volgende Stap

November 2016 - ‘Hoe kunnen de inkoopuitgaven van de leden van het Inkoop Platform Groningen (IPG) leiden tot aantoonbaar meer maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad & Regio?’ is de centrale vraag waar de leden van het IPG en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen nu anderhalf jaar aan werken. De eerste inzichten liggen op tafel en wat de volgende stappen zijn, is duidelijk.

International Public Procurement Congres 2016

International Public Procurement Congres 2016

In augustus werd het 7e International Public Procurement Congres (IPPC7) gehouden te Bali (Indonesië). Vanuit het lectoraat Inkoopmanagement van Hanzehogeschool Groningen hebben Marius van der Woude (als docent en onderzoeker verbonden aan SIFM) en Geke Werkman-Bouwkamp (als docent en onderzoeker verbonden aan SIRE) op het congres een presentatie geven met als titel ‘How can tendering authorities stimulate innovations within SMEs in tenders below threshold values?’.