• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Duurzame ICT Inkoop'

IPNN Café 'Duurzame ICT Inkoop'

“Duurzaamheid moet bij het inkopen van ICT het uitgangspunt zijn, niet langer een optie”, aldus Johan Rodenhuis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de collegebanken van Energy Academy Europe lieten de deelnemers zich inspireren door spreker Johan Rodenhuis en gingen ze zelf aan de slag met verschillende casussen.

IPNN ALV en Lenteborrel

IPNN ALV en Lenteborrel

Op 16 april vond de halfjaarlijkse ALV van IPNN plaats. 26 van de 31 leden waren aanwezig tijdens de vergadering die bij de Paalkoepel werd gehouden. Met een prachtig uitzicht over het Paterswoldsemeer nam het bestuur de leden mee in o.a. de jaarcijfers van 2023 en de doelstellingen voor 2024 en verder.

Werkbezoek Ring Zuid

Werkbezoek Ring Zuid

Bij IPNN gaan we graag op pad. De IPNN tafel Werken heeft een fietsexcursie gemaakt langs de nieuwe Ring Zuid. De deelnemers werden bijgepraat over dit omvangrijke traject.

IPNN Café Wmo Aanbestedingen

IPNN Café Wmo Aanbestedingen

Wmo aanbestedingen: hoe kan de regeldruk voor zowel gemeenten als zorgaanbieders verminderd worden? Tijdens het IPNN café van 12 maart gingen onderzoekers van Hanzehogeschool Groningen (Anneloes Scholing en Gepke Veenstra) aan de slag met de deelnemers van 8 verschillende gemeenten.

Heisessie Bestuur en Tafelvoorzitters

Heisessie Bestuur en Tafelvoorzitters

Hoe kunnen de IPNN tafels de achterban nog beter bereiken? En wat zijn de doelstellingen van IPNN voor de komende jaren? Daarover gingen het IPNN bestuur en de tafelvoorzitters tijdens de half jaarlijkse heisessie in gesprek.

IPNN Bedrijfsbezoek: Circulair Meubilair

IPNN Bedrijfsbezoek: Circulair Meubilair

Bij Inkoop Platform Noord-Nederland gaan we graag op pad om ervaringen met elkaar te delen en kennis op te doen. Zo organiseerde de IPNN tafel Facilitair een bedrijfsbezoek in het kader van circulair meubilair.

IPNN Café Jurisprudentiemarathon

IPNN Café Jurisprudentiemarathon

Tijdens deze bijeenkomst behandelde aanbestedingsdeskundige Theo van der Linden op een interactieve manier recente rechtszaken over aanbestedingen. Er kwamen 20 vragen over rechtszaken aan bod, de deelnemers beantwoordden daar vragen over, waarna Theo vertelde wat de rechter ervan vond en wat het goede antwoord is.

IPNN Café MVOI Manifest

IPNN Café MVOI Manifest

Samen maken we impact: hoe ga je aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een MVOI actieplan? We waren voor dit IPNN café te gast bij het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Het onderwerp van de middag was het MVOI Manifest en hoe je daar zelf binnen je organisatie mee aan de slag kunt.

IPNN Café 'Beoordeling van de Beoordeling'

IPNN Café 'Beoordeling van de Beoordeling'

Op 17 januari waren we te gast bij IPNN lid Wetterskip Fryslân. Drie leden van de IPNN tafel Juridisch (Jelke Wouda, Aart Kuipers en Kristel Hofman-Olthuis) leidden een interactieve sessie voor IPNN leden over verschillende gunningsmethodieken bij een aanbesteding en hoe je daar mee om kunt gaan.

Gelukkig Nieuwjaar

Gelukkig Nieuwjaar

Inkoop Platform Noord-Nederland wenst je een gelukkig en gezond 2024. We kijken uit naar een jaar waarin we weer volop samenwerken om elkaar en onze omgeving te versterken. Samen zijn we IPNN.

Lidia Atanasov nieuwe voorzitter van IPNN

Lidia Atanasov nieuwe voorzitter van IPNN

Lidia Atanasov is op 23 november jl. gekozen als nieuwe voorzitter van Inkoop Platform Noord-Nederland. Lidia is sinds juni 2018 bestuurslid van IPNN en was ook nauw betrokken bij de formele oprichting van de vereniging. Tijdens de ALV in november 2023 heeft Marcel van Putten de voorzittershamer aan haar overdragen.

IPNN ALV en Netwerkborrel

IPNN ALV en Netwerkborrel

De ALV van Inkoop Platform Noord-Nederland is weer druk bezocht. Het jaarplan en de begroting voor 2024 zijn vastgesteld en er werd nog lang geborreld tijdens de aansluitende netwerkborrel. Dit alles in het mooie Feithhuis met uitzicht op het Forum en de Martinikerk.

IPNN Café 'Additionele Kosten'

IPNN Café 'Additionele Kosten'

Hoe houd je in de gaten of de vergoeding voor de extra kosten binnen een overeenkomst in verhouding staat tot wat er is besteld? Naast een indexatie van materiële kosten zien we steeds vaker dat leveranciers additionele kosten aan ons doorberekenen. Er worden aankondigingen verstuurd met een diversiteit aan vaste en variabele extra kosten. Hoe houd je hier grip op?

IPNN Café 'AVG & Inkoop'

IPNN Café 'AVG & Inkoop'

'Data protection by design' is een van de verplichtingen die volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat passende technische en organisatorische maatregelen bij inkoop moeten worden meegenomen om gegevensbescherming te waarborgen.

IPNN Café 'Circulair Inkopen in de Praktijk'

IPNN Café 'Circulair Inkopen in de Praktijk'

Circulair inkopen wordt de norm. Het doel is duidelijk, maar welke concrete stappen kun je zetten binnen jouw organisatie? Gemeente Leeuwarden deelde tijdens dit IPNN café hoe zij aan de slag zijn gegaan met het stellen van doelen, ambities en concrete circulaire kansen. Dit heeft geleid tot een Roadmap met de stappen die de gemeente de komende jaren gaat zetten: houvast om de ambities waar te maken.

IPNN café De Inkooppraktijk: Hedenbestendig

IPNN café De Inkooppraktijk: Hedenbestendig

Wat ga jij doen om de inkooppraktijk 'hedenbestendig' te maken? Kijk om je heen en zie wat er gebeurt: de wereld om ons heen verandert snel. Hoe zorgen wij ervoor dat ons inkoopvak daarop aansluit? Richard Lennartz (directeur van de Rijksinkoopsamenwerking) heeft daarover sterke ideeën en die deelde hij tijdens het IPNN café op 11 oktober 2023.

MVOI: Samen Sterker Verder

MVOI: Samen Sterker Verder

Waar staan de IPNN leden in het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)? En welke stappen kunnen je op weg helpen met duurzaam inkopen? In opdracht van IPNN is door Alexander Impact een onderzoek uitgevoerd voor de IPNN tafel MVOI. Dit onderzoek is bekostigd uit de subsidie van het programma ‘Beter Aanbesteden’.

IPNN café MVOI

IPNN café MVOI

Donderdag 29 juni organiseerden we een IPNN Café over MVOI op een prachtige locatie! De Huiskamer op het Suikerunieterrein. Er was een prikkelend, verrassend en inspirerend programma gepland, inclusief het boeiende verhaal van één van de grondleggers van de CO2-beprijzing van de provincie Utrecht.

Nieuw lid: OWO-gemeenten

Nieuw lid: OWO-gemeenten

IPNN heet de OWO gemeenten van harte welkom als lid van Inkoop Platform Noord-Nederland. OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

IPNN Zomerborrel

IPNN Zomerborrel

Aangezien het IPNN netwerk groter is dan ooit, vinden we het belangrijk om juist de ontmoeting te faciliteren. Daarom organiseerden we, aansluitend aan de ALV, een zomerborrel op het dakterras van de Suikerfabriek.

IPNN Café 'Inkoop van advies- en ingenieursdiensten'

IPNN Café 'Inkoop van advies- en ingenieursdiensten'

Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest staan de komende jaren voor grote opgaves, waar de inzet van advies- en ingenieursbureaus noodzakelijk is. Beide Waterschappen hebben de keuze gemaakt om geen gebruik te maken van een verlengingsoptie bij de lopende overeenkomst in 2021 (een Raamovereenkomst met 51 contractpartijen). In plaats van deze overeenkomst is er gekozen voor een intergraal technisch adviescontract met 8 contractanten en een groslijst voor specialistische vakgebieden.

Social Return Jaarrapportage

Social Return Jaarrapportage

Graag delen we vanuit Inkoop Platform Noord-Nederland de Social Return jaarrapportage 2022 met onze volgers. Zelfs met deze krappe arbeidsmarkt zijn er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen aan werk of scholing. IPNN leden hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Werkbezoek aan Gemeente Emmen

Werkbezoek aan Gemeente Emmen

Op 24 november gingen de leden van de IPNN tafel Overheid op werkbezoek bij de Gemeente Emmen. Aan de hand van het ‘theaterstuk’ Doorontwikkeling inkoop van de gemeente Emmen nam Jan Kiers de groep mee in de verschillende facetten van de doorontwikkeling van de inkoopafdeling binnen zijn gemeente.

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

Op 23 november vond de Algemene Ledenvergadering van IPNN plaats in Het Kasteel in Groningen. Het jaarplan en de begroting voor 2023 zijn vastgesteld. Bestuursleden Jan Kiers en Geke Werkman-Bouwkamp zijn herkozen voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.

Marktdag Beter Aanbesteden

Marktdag Beter Aanbesteden

De Marktdag #BeterAanbesteden Noord-Nederland stond in het teken van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hoe kunnen beide partijen elkaar beter bereiken? IPNN Voorzitter Marcel van Putten was namens Inkoop Platform Noord-Nederland onderdeel van de paneldiscussie. Ook IPNN bestuurslid Geke Werkman nam deel, vanuit haar rol bij Commissie van Aanbestedingsexperts.

Nieuw lid: Gemeente Leeuwarden

Nieuw lid: Gemeente Leeuwarden

Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) verwelkomt gemeente Leeuwarden als nieuwste lid. In 2019 is Inkoop Platform Groningen uitgebreid naar Inkoop Platform Noord-Nederland. Gemeente Leeuwarden is het tweede lid uit Friesland dat aansluit.

IPNN Seminar 2022 groot succes

IPNN Seminar 2022 groot succes

Op woensdag 21 september vond het IPNN seminar plaats in de Energy Barn in Groningen. Ruim 120 inkopers en contractmanagers uit Noord-Nederland waren aanwezig. Gerco Rietveld gaf een presentatie met als thema 'Waardegerichte Inkoop'.

Kick-OFF IPNN tafel MVOI

Kick-OFF IPNN tafel MVOI

We staan als IPNN-leden voor een belangrijke en mooie taak om via inkopen én opdrachtgeverschap een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de organisaties waarvoor we werken. Vanuit IPNN gaan we dit vormgeven middels de nieuw op te richten tafel Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).