• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) is een samenwerkingsverband van publieke instellingen in Noord-Nederland. Het doel van IPNN is om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren in Groningen, Friesland en Drenthe.

Bestuur

Het bestuur van IPNN bestaat uit:

Marcel van Putten (voorzitter) - Provincie Groningen
Lidia Atanasov (secretaris) - UMCG
Jan Kiers (penningmeester)
Geke Werkman-Bouwkamp

 

Hoe het begon…..

Samenwerking is een steeds belangrijker element van de inkoopfunctie. Om dit te faciliteren is vanuit het Gronings initiatief ‘OneRegion’ in 2006 het Inkoop Platform Groningen (IPG) opgericht met als doel het nastreven van de (verdere) professionalisering van de inkoopfunctie bij de aangesloten organisaties. In de beginjaren lag de focus van het IPG op de regio Stad Groningen.

Organisaties die buiten de regio Stad Groningen gevestigd waren, kregen interesse in deze vorm van samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat in april 2019 het IPG omgedoopt is tot het IPNN, Inkoop Platform Noord Nederland. Het IPNN richt zich nu op de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lidmaatschap is vrijgegeven voor (semi)publieke organisaties uit deze drie provincies.

Missie IPNN

Inkoop Platform Noord Nederland is dé inkoop netwerkorganisatie van Noord Nederland en wil door middel van open inkoopsamenwerking tussen (semi)overheidsorganisaties, bedrijven, instanties en organisaties bijdragen aan het duurzaam versterken van de (regionale) inkoopfunctie.

Doelstellingen 2019-2024:

Over vijf jaar:

 • Staat het IPNN landelijk bekend als de succesvolle noordelijke inkoopsamenwerking;
 • Laat het IPNN een gestage groei zien van leden die voortkomen uit verschillende soorten (semi)publieke organisaties;
 • Is het IPNN voor haar leden dé plaats om specifieke en generieke inkoopkennis op te halen en in te brengen;
 • Zijn de leden van het IPNN voor (aankomende) inkoopprofessionals aantrekkelijke werkgevers en wordt Noord-Nederland een gewilde arbeidsmarkt voor inkopers;
 • Zijn de leden van het IPNN in staat om samen te werken op het gebied van aanbestedingen en het uitwisselen van personeel;
 • Is het IPNN het platform voor innovatieve vormen van aanbestedingen.
 • Is IPNN de verbinder bij inkoop vraagstukken waarbij de regionale problematiek een grote rol speelt en mogelijk een andere aanpak vereist dan landelijk of Europees;
 • Onderzoekt het IPNN op welke wijze leden maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap kunnen tonen;
 • Het IPNN zoekt daar waar mogelijk verbinding met de (regionale) markt;
 • Staat het IPNN bekend om haar inspirerende en interessante bijeenkomsten voor haar leden.

Aanmelden

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en het lidmaatschap van IPNN? Neem dan contact op.