• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) is hét samenwerkingsverband van (semi)overheidsorganisaties in Noord-Nederland

Bestuur

Het bestuur van IPNN bestaat uit:
Lidia Atanasov (voorzitter) - UMCG
Jan Kiers (penningmeester)
Kenneth Graventein (secretaris) - Provincie Groningen
Geke Werkman-Bouwkamp (bestuurslid)


Hoe het begon…..

Samenwerking is een steeds belangrijker element van de inkoopfunctie. Om dit te faciliteren is vanuit het Gronings initiatief ‘OneRegion’ in 2006 het Inkoop Platform Groningen (IPG) opgericht met als doel het nastreven van de (verdere) professionalisering van de inkoopfunctie bij de aangesloten organisaties. In de beginjaren lag de focus van het IPG op de regio Stad Groningen.

Organisaties die buiten de regio Stad Groningen gevestigd waren, kregen interesse in deze vorm van samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat in april 2019 het IPG omgedoopt is tot het IPNN, Inkoop Platform Noord Nederland. Het IPNN richt zich nu op de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lidmaatschap is vrijgegeven voor (semi)publieke organisaties uit deze drie provincies.

Ons Verhaal

Inkoop Platform Noord Nederland is hét inkoopnetwerk voor (semi)overheidsorganisaties in Noord-Nederland. Samen dragen we bij aan het versterken van de regionale inkoopfunctie. Ons uiteindelijke doel is het creëren van een duurzame inkoopfunctie in Noord-Nederland.

We streven ernaar om inkoopprofessionals in onze regio te helpen hun volledige potentieel te benutten. Hierdoor kunnen onze leden doelmatig en maatschappelijk verantwoord inkopen en een positieve
impact op de maatschappij kunnen maken. Naast de toevoeging van economische waarde, wordt ook bijgedragen aan het vergroten van de sociale waarde voor, door en met die maatschappij. We geloven in het bevorderen van verantwoordelijkheid, innovatie en samenwerking binnen de inkoopsector om een positieve en blijvende impact te maken op Noord-Nederland

Kernwaarden

Ons verhaal is gebaseerd op een aantal kernwaarden, die we in drie thema's samenvatten. Deze thema’s geven ons richting bij het stellen van doelen en het uitvoeren van activiteiten.

Thema 1: Vanuit verbinding leren van en met elkaar
Kernwaarden: samen, verbinden, delen en leren, accelereren, versterken

Thema 2: Creëren van positieve impact op de maatschappij in Noord-Nederland
Kernwaarden: iets teruggeven, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, duurzaamheid

Thema 3: Vergroten van het welzijn en betrokkenheid van mensen
Kernwaarden: plezier, inclusief en divers, bezieling, durf, passie

Aanmelden

Wil je meer weten over de mogelijkheden en het lidmaatschap van IPNN? Neem dan contact op via het contactformulier.