• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Niet alleen de leverancier, maar ook de inkoper moet meer lef tonen. Durf te komen met vernieuwende voorstellen, met opties die bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, die echt waarde toevoegen. Ook met het oog op de ambitie van de Rijksoverheid: een volledig circulaire economie in 2050. Het is tijd om inkoop van tactisch en operationeel niveau naar strategisch niveau te brengen. Daarnaast zien we al jaren dat kostenreductie een belangrijk onderwerp blijft. Echter, de tijd waarbij enkel gefocust wordt op aanschafprijs is voorbij. Nieuwe leveranciers worden nu gekozen op basis van Total Cost of Ownership. De trend leveranciersmanagement is met name interessant voor de Facilitaire afdeling gezien het aantal leveranciers waar zij mee te maken heeft. Al met al kan het voor inkopers en contractmanagers een uitdaging zijn om deze veranderingen bij te houden. Om deze reden heeft het IPNN besloten om een tafel Facilitair in te richten waar inkopers en contractmanagers van verschillende organisaties kennis en ervaring kunnen delen en van gedachten kunnen wisselen over trends in de markt.

Facilitaire inkoop zijn alle activiteiten die betrekking hebben op de inkoop van het facilitaire bedrijf. Het gaat hierbij om de inkoop van producten en diensten die niet in het eindproduct of in de dienstverlening ten behoeve van klanten terugkomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de inkoop van kantoorbenodigdheden, schoonmaakdiensten en machineonderhoud. Facilitaire inkoop is bij ieder bedrijf van belang om medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren.

Momenteel zijn bij deze tafel inkopers en contractmanagers betrokken van: UMCG, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Midden-Groningen, Gasunie, RUG, Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen en het Lectoraat Inkoopmanagement.

Ben jij als inkoper of als contractmanager betrokken bij het Facilitaire inkoopproces van jouw organisatie, zie jij kansen voor jouw organisatie om op dit terrein een professionaliseringsslag te maken, opgedane ervaring en kennis te delen en wil je graag meewerken en meedenken aan de Tafel Facilitair binnen het IPNN? Neem dan contact op via IPNN, dan zetten we je bericht door naar de tafelvoorzitter.