• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De missie van het IPNN is het creëren van waarde voor haar leden, zodat de regio wordt versterkt en de inkoopfunctie naar een hoger niveau getild wordt. Een van de middelen om deze doelen te bereiken wordt gevormd door ‘het aanbestedingsrecht’: de wijze waarop het aanbestedingsrecht wordt toegepast, de samenwerking tussen jurist en inkoper, de mogelijkheden die het aanbestedingsrecht biedt om bij te dragen aan de doelstellingen van een inkoopafdeling etc.

Het aanbestedingsrecht bestaat uit procedurele regels die door accurate toepassing kunnen bijdragen aan een succesvol inkoopresultaat. De regels dienen de leden van het IPNN om doelmatig te kunnen inkopen, waarbij ruimte is voor flexibiliteit en speelruimte bij het realiseren van hun inkoopdoelstellingen. Daarnaast bieden de regels de markt bescherming tegen ongelijke behandeling. Toch is er op het terrein van samenwerking tussen inkoop en aanbestedingsrecht nog veel te winnen.

De ‘tafel Juridisch’ bestaat uit juristen en inkopers van de leden van het IPNN, die betrokken zijn bij het inkoopproces van hun organisatie en affiniteit hebben met juridische vraagstukken binnen dat inkoopproces. Zij zien kansen voor hun organisatie om op dit terrein een professionaliseringsslag te maken of willen juist delen van opgedane kennis en ervaring op dit terrein.

De tafelschikking bestaat op dit moment uit 10 personen: de helft inkoper en de helft (aanbestedings)jurist is en ze vertegenwoordigen samen 8 verschillende leden van het IPNN: RDW, Alfa college, Gemeente Groningen, RUG, Veiligheidsregio Gronongen, IUC-Noord, Gasunie en Hanzehogeschool.

Mocht je nou heel graag ook aan deze tafel Juridisch willen aanschuiven en jouw organisatie wordt nog niet vertegenwoordigd aan de tafel, dan kun je ons een mailtje sturen en brengen we je in contact met de voorzitter van de tafel.