• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

Gepubliceerd op: 24-11-2022

Op 23 november vond de Algemene Ledenvergadering van IPNN plaats in Het Kasteel in Groningen. Het jaarplan en de begroting voor 2023 zijn vastgesteld. Bestuursleden Jan Kiers en Geke Werkman-Bouwkamp zijn herkozen voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.