• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MVOI: Samen Sterker Verder

Gepubliceerd op: 13-09-2023

Waar staan de IPNN leden in het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)? En welke stappen kunnen je op weg helpen met duurzaam inkopen? In opdracht van IPNN is door Alexander Impact een onderzoek uitgevoerd voor de IPNN tafel MVOI. Dit onderzoek is bekostigd uit de subsidie van het programma ‘Beter Aanbesteden’.

De IPNN tafel MVOI staat in het teken van kennisdelen op het gebied van MVOI, waarbij de insteek is om (regionale) waarde te creëren en impact te maken, in samenwerking met de (regionale) markt. Het onderzoek is uitgevoerd om de tafel MVOI succesvol in te kunnen richten en te kunnen bijdragen aan de impact die zowel aanbesteders als ondernemers kunnen maken.

Onlangs is het onderzoek afgerond en een samenvatting van dat onderzoek is opgenomen in het einddocument 'Samen Sterker Verder'. Graag delen wij dit document met jullie, het is op te vragen via het IPNN email adres.

We willen Samen Sterker Verder. Delen jullie je inzichten met ons en met elkaar? We horen het graag, ook als je interesse hebt in deelname aan de IPNN tafel MVOI.