• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Duurzame ICT Inkoop'

“Duurzaamheid moet bij het inkopen van ICT het uitgangspunt zijn, niet langer een optie”, aldus Johan Rodenhuis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Johan Rodenhuis werkt voor de Rijksoverheid als Adviseur Duurzaamheid binnen de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk. Door zich specifiek te concentreren op alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals klimaat, milieu, circulaire economie, mensenrechten en dit te combineren met zijn kennis op het gebied van duurzaam inkopen en contractmanagement, streeft hij ernaar om echte impact te creëren. Hij is een van de ‘early adopters’ ten aanzien van het onderwerp duurzaam inkopen van ICT (sinds 2009), deelt graag zijn ervaringen en leert van mensen, overheden en organisaties wereldwijd.

In de collegebanken van Energy Academy Europe lieten de deelnemers zich inspireren door spreker Johan Rodenhuis en gingen ze zelf aan de slag met verschillende casussen. In het programma was ook een rondleiding opgenomen door de Energy Academy Europe op de Campus Groningen locatie Zernike. Bij de oplevering het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de IPNN tafel ICT en de IPNN tafel MVOI.