• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De werken of aan werken gerelateerde projecten maken in veel organisaties een belangrijk deel uit van de begroting. Ze hebben ook veel impact op de omgeving. Diverse keuzes moeten gemaakt worden voorafgaand aan een project om de organisatie- en projectdoelstellingen te halen:

• Gaan we voor een bestek op laagste prijs of kiezen we een andere (contract)vorm?
• Maken wij een ontwerp of mag de leverancier al meedenken met het (innovatieve/duurzame) ontwerp?
• Blijven we toezicht houden of kiezen we voor een andere manier om samen met de leveranciers de projecten te realiseren?
• Hoe zorgen we voor voldoende inschrijvingen/spreiding van de projecten in de tijd als meerdere organisaties op dezelfde momenten projecten in de markt zetten?
• Kunnen we door langdurige bouwtrajecten ook mensen laten omscholen door inzet van SROI?
• Hoe gaan we om met de stikstof – en CO2 vraagstukken
• Het betrekken van lokale MKB bedrijven
• Creëren van maatschappelijke waarde

De inkoper moet samen met de materiedeskundigen van de vak afdelingen en/of de markt dit gaan vorm geven. Een cultuuromslag is misschien daarvoor wel nodig. Dezelfde taal moet (uiteindelijk) gesproken worden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden en elkaar beter te leren begrijpen is er de tafel Werken opgericht met als doel om een optimale en pragmatische samenwerking te creëren tussen vak afdelingen en inkoop met behulp van de volgende activiteiten:

• Het organiseren van tafelbijeenkomsten
• Workshops
• Lessons learned en best practices sessies
• Inspiratiesessies
• Verbindingen te zoeken met brancheorganisaties

Op dit moment zitten aan deze tafel zowel inkoopadviseurs met een inkoopachtergrond en inkoopadviseurs met een bouw/civiele achtergrond. Ze zijn werkzaam bij de Nationaal Coördinator Groningen, gemeente Emmen, gemeente Het Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest, UMCG, gemeente Midden-Groningen, gemeente Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Wil je ook aansluiten aan deze tafel? Neem dan contact op via IPNN, dan zetten we je bericht door naar de tafelvoorzitter.