• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Vastgoed(onderhoud) aanbesteden'

Wat komt er kijken bij het aanbesteden van vastgoed(onderhoud)? En hoe pakken andere organisaties dat aan? Tijdens het IPNN café op 4 juni vertellen twee IPNN organisaties over hun recente ervaring met het aanbesteden van vastgoed(onderhoud).

Vastgoed bij Gemeente Groningen: Aanbesteding onderhoud gemeentelijk vastgoed
De Gemeente Groningen heeft het onderhoud voor bouwkundig casco en gebouw gebonden installaties uitbesteed. Mischa Bruinekool (gemeente Groningen) en Paul Knot (Draaijer) nemen je mee in het traject naar de selectie van de twee onderhoudspartijen. Ze bespreken de inzichten die zijn opgedaan uit eerdere contracten, de doorontwikkeling naar een regieorganisatie met interne teams en externe partners, het aanbestedingsproces en de huidige implementatie.

Vastgoed bij UMCG: Samen bouwen aan het UMCG van de toekomst
Het UMCG gaat de komende jaren bouwen, verbouwen en digitaal vernieuwen. De modernisering is nodig om de kwaliteit van de kerntaken zorg, onderzoek, onderwijs te kunnen blijven bieden. Zo kunnen ze blijven voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van patiënt en medewerkers én kunnen ze als werkgever een moderne en fijne werkomgeving creëren. De projecten spelen zich af op het UMCG-terrein in Groningen en in Haren. Jan Olthof, directeur Bouw van het UMCG gaat in op de complexe uitdagingen die dit bouwprogramma met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de ingewikkelde logistiek, de krappe arbeidsmarkt, beperkte financiële middelen en het werken in een medisch centrum dat 24/7 open is. Dit vraagt om een speciale aanpak. Jan vertelt hoe het UMCG hier mee omgaat.

 

Aanmelden

Programma

15.00 Inloop
15.30 Vastgoed bij Gemeente Groningen: Aanbesteding onderhoud gemeentelijk vastgoed
16.00 Vastgoed bij UMCG: Samen bouwen aan het UMCG van de toekomst
16.45 Ruimte voor vragen en discussie
17.00 Netwerkborrel
18.00 Einde

Praktische informatie

Datum: 4 juni 2024
Tijdstip: 15.30-17.00
Locatie: Gemeente Groningen, Kreupelstraat 1 (nabij Martinitoren)

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor personen van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten instellingen die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop en aspirant leden van het IPNN.