• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'CO2 Impact Inzichtelijk'

Hoe maak je de CO2 impact van je project inzichtelijk? En hoe kun je hier rekening mee houden tijdens aanbestedingen?

Als overheden zetten wij ons allemaal in om de CO2 impact van onze projecten omlaag te brengen. Maar waar zit de CO2 uitstoot in je project en welke maatregelen kun je nemen om deze CO2 impact kleiner te maken? Om antwoord te geven op deze vragen heeft de gemeente Groningen – naar voorbeeld van de gemeente Enschede – een tool ontwikkeld om RAW bestekken door te rekenen naar CO2. 

Tijdens de bijeenkomst op 29 november namen Gijs Heida, Martin Roelfs en Gerard Verelst van de gemeente Groningen de deelnemers mee in de hoe de CO2 calculator werkt. Daarnaast gingen ze in gesprek met de 11 deelnemende IPNN organisaties over hoe de inzichten uit de CO2 calculator een plek kunnen krijgen binnen aanbestedingen.