• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'De Inkooppraktijk: Hedenbestendig'

Wat ga jij doen om de inkooppraktijk 'hedenbestendig' te maken?

Kijk om je heen en zie wat er gebeurt: de wereld om ons heen verandert snel. Hoe zorgen wij ervoor dat ons inkoopvak daarop aansluit? Richard Lennartz (directeur van de Rijksinkoopsamenwerking) heeft daarover sterke ideeën en die deelde hij tijdens het IPNN café op 11 oktober 2023.

Richard Lennartz vertelde over zijn ervaringen en hoe hij denkt de inkooppraktijk te kunnen laten aansluiten op wat de samenleving nodig heeft: vandaag, morgen én daarna. Het gaat er dus om de inkooppraktijk 'hedenbestendig' te maken. Hij kijkt daarbij vooral naar zichzelf en naar jou.

Inkopen met impact, dat is de inkoopstrategie van de Rijksoverheid. Richard Lennartz is directeur van de Rijksinkoopsamenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij geeft leiding aan de inkopers die deze strategie uitvoeren. Dat betekent vooral: anders en kansrijk denken.

Na een prikkelende opening door Richard gingen we samen aan de slag de vertaling te maken naar concrete plannen.