• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Inkoop van advies- en ingenieursdiensten'

Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest staan de komende jaren voor grote opgaves, waar de inzet van advies- en ingenieursbureaus noodzakelijk is. Beide Waterschappen hebben de keuze gemaakt om geen gebruik te maken van een verlengingsoptie bij de lopende overeenkomst in 2021 (een Raamovereenkomst met 51 contractpartijen). In plaats van deze overeenkomst is er gekozen voor een intergraal technisch adviescontract met 8 contractanten en een groslijst voor specialistische vakgebieden.

Tijdens dit IPNN café werden we meegenomen in wie de Waterschappen zijn, maar ook in de overwegingen om niet te verlengen en over te gaan naar een andere samenwerking.

It takes two to tango? Dit klopt in een dergelijk contact zeker. Om deze reden waren drie gecontracteerde ingenieursbureaus bereid gevonden om ook hun kant van het verhaal te vertellen. Hoe kijken zij aan tegen de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ingenieursbureaus (met als doel behalen van de doelstellingen)? Wat zijn qua contractsamenwerkingen voorbeelden waar we mogelijk iets van kunnen leren (of wat moeten we vooral niet doen?). En uiteraard hoe kijken zij aan tegen onze samenwerking?

We waren te gast in Veendam bij Waterschap Hunze en Aa's. Het IPNN café werd bezocht door ruim 40 leden.