• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN café MVOI

Gepubliceerd op: 03-07-2023

Donderdag 29 juni organiseerden we een IPNN Café over MVOI op een prachtige locatie! De Huiskamer op het Suikerunieterrein. Er was een prikkelend, verrassend en inspirerend programma gepland, inclusief het boeiende verhaal van één van de grondleggers van de CO2-beprijzing van de provincie Utrecht.

De mensen van Alexander Impact hebben onderzoek gedaan naar wensen, vragen en behoeftes op het gebied van MVOI en kwamen de uitkomsten presenteren. Verder was er een een duurzaamheidsquiz en een rondleiding bij Style26, van duurzaam ontwerper Melle Koot. Marcel Stubbe van Alfa-college vertelde over de bouw van Energiehub 050.

De gastspreker Alexander Heusschen is strategisch beleidsadviseur klimaat bij de provincie Utrecht en betrokken bij de invoering van CO2-beprijzing. De provincie Utrecht gaat als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleid. Onderdeel hiervan is dus ook de toekomstige schade van klimaatverandering. Met een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt Utrecht de lat hoog en daagt ze medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.

Heusschen kwam vertellen over het besluitproces dat tot deze strategie heeft geleid. En hij legde uit hoe ze de implementatie provincie-breed hebben aangepakt.

Er was gedurende de ochtend veel ruimte voor vragen en discussie. De ochtend werd afgesloten met een heerlijke duurzame lunch van een Syrische cateraar.