• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPNN Café 'Duurzaamheid bij ICT'

De bijeenkomst op 1 november is wegens omstandigheden uitgesteld, de nieuwe datum is 18 april 2024: https://ipnn.nl/bijeenkomsten/2024-ipnn-cafe-duurzame-ict-inkoop/ 

“Duurzaamheid moet bij het inkopen van ICT het uitgangspunt zijn, niet langer een optie”, aldus Johan Rodenhuis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Johan Rodenhuis werkt voor de Rijksoverheid als Adviseur Duurzaamheid binnen de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk. Door zich specifiek te concentreren op alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals klimaat, milieu, circulaire economie, mensenrechten en dit te combineren met zijn kennis op het gebied van duurzaam inkopen en contractmanagement, streeft hij ernaar om echte impact te creëren. Hij is een van de ‘early adopters’ ten aanzien van het onderwerp duurzaam inkopen van ICT (sinds 2009), deelt graag zijn ervaringen en leert van mensen, overheden en organisaties wereldwijd.

Tijdens dit interactieve IPNN café van de tafel ICT wordt de visie vanuit ICT Werkomgeving Rijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen toegelicht, bespreken we best practice voorbeelden en laten we zien hoe implementatie er in de praktijk uit kan zien. Ook is er voldoende ruimte om eigen uitdagingen en vraagstukken in te brengen en gezamenlijk te bespreken.

Praktische informatie

Datum: 1 november 2023
Tijdstip: 15.30-17.00
Locatie: Puddingfabriek, Groningen

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor personen van bij Inkoop Platform Noord-Nederland aangesloten instellingen die vanuit hun functie te maken hebben met inkoop en aspirant leden van het IPNN.